โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
โครงสร้าง

Adobe Acrobat Document O1 โครงสร้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.99 KB