โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท   ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
โครงสร้างสถานศึกษา

Adobe Acrobat Document แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.05 KB
Adobe Acrobat Document โครงสร้างสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 882.85 KB