โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 328.84 KB
Adobe Acrobat Document O34 กิจกรรมปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้องค์กร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.79 MB